Dňa 6.11.2014 sa uskutočnil v poradí už piaty vzdelávací seminár od spustenia projektu Vzdelávanie predškolákov. Seminár bol už tradične určený pre pedagógov z materských škôl a tento krát sa na ňom zúčastnili prevažne učiteľky z okresu Liptovský Mikuláš. Okrem dôležitých informácií o výrobe papiera a dojmov z návštevy prevádzky závodu, si od nás odniesli aj vzdelávacie balíčky. Pomôcky obsiahnuté v týchto balíčkoch im pomôžu odovzdať získané informácie ďalej našej „cieľovej skupine“ – malým predškoláčikom. Chceme sa poďakovať za účasť a veríme, že práve deti ocenia najviac nové, nie celkom bežné a určite zaujímavé poznatky a zažijú veľa zábavy a radosti pri ručnej výrobe papiera :)

Vzdelávacie semináre majú za svoj cieľ naučiť tých, ktorí učia ďalej. Nie sme pedagógovia, ale vieme pedagógov inšpirovať. Ich cieľ je jasný: V dnešnej dobe plnej elektronických vymožeností chceme, aby deti brali papier ako nosič emócií a zážitkov, ako priestor pre čistú tvorivosť. Od výroby vlastného papiera po prácu s papierom ako rozvíjajúcim prvkom počas dospievania detí, cez vzťah k lesom a ich obnove a vnímania lesa v jeho celistvosti a prírodnej dokonalosti, až po recykláciu papiera a jeho opätovné využitie na maximum. Takto chceme inšpirovať všetkých – učiteľov, deti, verejnosť.

© 2013 Mona a Dino, všetky práva vyhradené