26.05.2015

 

21.05.2015

 

08.12.2014

 

07.10.2014

 

 

 

 

10.07.2014:

 

19.05.2014:

 

13.05.2014:

 

18.03.2014:

Workshop "Žijeme s prírodou"

 

Deň zmeny 2015 pre verejnosť

 

Spustili sme novú súťaž v sekcii Súťaž

 

Organizujeme ďalší vzdelávací smeninár pre učiteľky materských škôl, dňa 6.11.2014, v prípade záujmu sa prihlasujte na mona.dino@mondigroup.com

 

Výsledky súťaže a ocenené škôlky

 

Diplom malého papierára na stiahnutie

 

Zverejnili sme výsledky súťaže škôlkárov

 

Papierová skladačka - Veľkonočný zajko

 

Mondi SCP a.s., Ružomberok spustilo na jeseň roku 2012 projekt s názvom Vzdelávanie predškolákov. Ako jeden z projektov podporujúcich spoluprácu s komunitou v regióne je zameraný na výchovu a vzdelávanie mládeže. Cieľom je, vysvetliť deťom hravou formou životný cyklus papiera od vysadenia stromov v lese cez výrobu papiera až po jeho druhotné spracovanie – recykláciu. Nosnou myšlienkou projektu je odovzdanie odborných informácií o procese výroby a o starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom samotných učiteliek v materských školách. Pre 25 materských škôl z regiónu, ktoré sa v školskom roku 2012 / 2013 zapojili do projektu sme pripravili množstvo vzdelávacích pomôcok, ktoré spolu s odbornou prípravou učiteliek tvorili ucelenú koncepciu vzdelávania detí v predškolskom veku. V rámci tohto vzdelávania sme pre deti pripravili rôzne zábavno-výchovné aktivity, jednou z ktorých bolo aj vysádzanie stromčekov či samotná ručná výroba papiera. Do týchto aktivít sa mohli deti zapájať priamo počas pobytu v škôlkach. Spolu s členmi projektového tímu a za spolupráce lesných pracovníkov, vysadilo vyše 500 malých predškolákov v priestoroch materských škôl či iných obecných priestoroch približne 200 stromčekov. Pre každé dieťa, ktoré sa zapojilo do projektu bol pripravený aj malý darček v podobe kníh Mona a Dino I. aII. Popri hre deti spontánne nadobudli množstvo nových informácií, ale čo je najdôležitejšie mali radosť z nových aktivít. Deti v tomto veku sú nesmierne vnímavé, spontánne a tvorivé, preto im chceme poskytnúť možnosť sebarealizácie a podporiť rozvíjanie ich kreativity. Snahou tohto projektu je otvoriť deťom dvere do sveta výroby papiera, ktorá je už po stáročia pevne spätá s týmto regiónom.

 

Aj v školskom roku 2013 / 2014 sme sa rozhodli pokračovať vo vzdelávaní predškolákov, tým, že usporiadame ďalší seminár pre pedagógov z materských škôl, tento krát však už nie len z nášho regiónu. Materské školy, ktoré prejavia o túto aktivitu záujem, majú možnosť sa prihlásiť prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webovej stránke v záložke kontakt.

© 2013 Mona a Dino, všetky práva vyhradené